Poziom i zakres zmian tworzących Przemysł 4.0 stwarza istotne wyzwania dla przedsiębiorstw chcących wejść na drogę transformacji. Niezbędne jest wspieranie procesu zmian zarówno inicjatywami oddolnymi jak i interwencjami rządowymi. Powstająca Platforma Przemysłu Przyszłości będzie integrować takie inicjatywy i koordynować działania wspomagające krajowy sektor przemysłowy w transformacji. To kluczowy element budowania polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0