IoT z punktu widzenia biznesu – dlaczego warto, dlaczego teraz? Architektura rozwiązania Internetu Rzeczy – elementy składowe, wymagania techniczne. Procesy i role zaangażowane w powstanie rozwiązania IoT – kto jest potrzebny, aby takie rozwiązanie powstało i działało. Bezpieczeństwo IoT – zaczynamy i kończymy od bezpieczeństwa. Nie dajmy szans hakerom. Przykłady z Polski i zagranicy – nie tylko Google, nie tylko Tesla.